Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Video Replay: SAP HANA Enterprise Cloud Global Press Event

SAP-HANA-Enterprise-Cloud_press-event SAP hosted a global press event today in Palo Alto with SAP Co-Founder Hasso Plattner and SAP Executive Board Member Vishal Sikka to announce SAP HANA Enterprise Cloud.via SAP Newsroom http://www.news-sap.com/video-replay-sap-hana-enterprise-cloud-global-press-event/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét