Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Dateline: Davos – Day 1 at the World Economic Forum

From Davos, SAP’s Jennifer Alejandro sheds light on why the World Economic Forum matters for corporations like SAP more than ever before.


via SAP News Center http://ift.tt/1Ea88n7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét