Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

SAP CMO Maggie Chan Jones on CeBIT 2015

SAP TV reporter Hannah Jackson meets with SAP Chief Marketing Officer Maggie Chan Jones and chats about the highlights from CeBIT 2015 at the SAP booth.via SAP News Center http://ift.tt/1MHpI3Q

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét