Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Coffee to Go with Clas Neumann

SAP Correspondent Paul Baur meets Clas Neumann, head of Fast Growth Market Strategy at SAP, and learns about the next hot trends in China and India.via SAP News Center http://ift.tt/1ySyLfC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét