Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

SAP CEO Bill McDermott on First Quarter Results for 2015

Today SAP announced its earnings for the first quarter, ending March 31, 2015. CEO Bill McDermott commented on the results.via SAP News Center http://ift.tt/1IBYQiX

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét