Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

The Cloud, the Company, the Numbers

Understanding SAP’s earnings during this time of transition is easier than ever before.via SAP News Center http://ift.tt/1Oz4nIP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét