Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

What’s Up in Walldorf?

SAP TV Senior Correspondent Megan Meany visits the mother ship.

See SAP’s German headquarters through her eyes — from cool coffee corners to classes that hit a high note.via SAP News Center http://ift.tt/1Pbh2nt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét