Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Enabling the Next Generation of Geeks

An entrepreneur initiative from SAP supports personalized learning for young people.via SAP News Center http://ift.tt/1eiCObQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét