Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

The Spin with Megan Meany: SAPPHIRE NOW

SAP TV Senior Correspondent Megan Meany has all the SAP and tech news headlines from SAPPHIRE NOW.

And check out outtakes from this episode:

Watch all episodes of The Spin.via SAP News Center http://ift.tt/1IjZbtS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét