Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

120 Seconds with Janet Wood

SAP TV Senior Correspondent Megan Meany recently sat down for 120 seconds with Janet Wood, Executive Vice President of Leadership at SAP, to highlight the company’s leadership goals.via SAP News Center http://ift.tt/1QpoV7u

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét