Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

NHL Talks Stats powered by SAP HANA

The NHL sat down with Diginomica’s Jon Reed at SAPPHIRE NOW to discuss how the organization is powering super fans using SAP HANA.

Watch the video:via SAP News Center http://ift.tt/1INlT94

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét