Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Spotlight Tour Brazil: SAP’s Healthy Heartbeat

Bikes that cure infectious diseases, hospitals that Run Simple on cloud technology – SAP keeps the pulse going in Brazil.via SAP News Center http://ift.tt/1ixhNfw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét