Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Spotlight Tour: Scoring Big in Brazil

Two of the biggest soccer teams in the country gain a competitive edge with SAP.

See more from the Spotlight Tour.


via SAP News Center http://ift.tt/1NrVKnx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét