Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

China Embraces Digital Transformation

Which digital transformation strategies suit China? At the World Economic Forum in Dalian, SAP executives discussed this key topic with international leaders.via SAP News Center http://ift.tt/1MhE50G

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét