Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

SAP Earnings: Strong Growth in the Cloud Again

SAP CFO and COO Luka Mucic comments on third quarter earnings 2015.

Read the earnings announcement.via SAP News Center http://ift.tt/1M4boPY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét