Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Digitally Connected, From Trading to Treadmill

From London’s financial district to the privacy of his own home, SAP GCO CTO Irfan Khan takes viewers behind the scenes of his digital life.via SAP News Center http://ift.tt/1kNbPb9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét