Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

changing device status from esto to avlb

hi guys

 

I want to transfer my device with status "AVLB" TO "ESTO"    

any suggestions for this process.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét