Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

How to Handle Post dated cheque during Installment plan Creation in FICA?

Hi Experts,

 

Please let me know how to Handle Post dated cheque during the IP Creation and how it notice us if due date reached.

 

Thanks,

AbbasKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét