Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Transfer Posting across divisions

Hi All,

 

Please let me know how do you handle tranfer posting across divisions, as FP40 doesn't support transfer across divisions.

 

Thank you

SruthiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét