Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

SAP Labs Latin America Celebrates 10th Birthday

SAP Labs Managing Director Dennison John talks about its mission, successes and future over a Chimarrão – a traditional Gaucho herb tea.via SAP News Center http://ift.tt/1U8lwME

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét