Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

2016 Olympics: The German Sailing Team is Ready for Rio!

The German Sailing Team is looking for gold during this summer’s Olympic games in Rio. SAP is helping them prepare.via SAP News Center http://ift.tt/2aqmxCd

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét