Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

The Spin with Megan Meany: SAP Goes 3D, WEF

SAP TV Global Anchor Megan Meany has the latest SAP and tech news headlines.

 

Watch all episodes of The Spin.via SAP News Center http://ift.tt/2agHWk0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét