Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

The Spin with Megan Meany: Robotized Ribbon Cutting in Moscow

SAP TV Global Anchor Megan Meany has the latest SAP and tech news headlines.

Watch all episodes of The Spin.via SAP News Center http://ift.tt/2aJNV0V

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét