Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Tea for Two: Alex Atzberger

SAP Ariba is one of the fastest growing and most dynamic parts of SAP – like a startup within SAP – says its president, Alex Atzberger.via SAP News Center http://ift.tt/2gocoXa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét