Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Business Beyond Bias: Paula Miyuki Tomiyoshi

Paula Miyuki Tomiyoshi is a senior business consultant at SAP Brazil. Her journey has been a colorful one – and she is proud to talk about it.via SAP News Center http://ift.tt/2gqBEiY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét