Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Business Beyond Bias: Pauline Loftus-Hills

Pauline Loftus-Hills is a project director, who, after spending 12 years raising her children, was hired through the Back-to-Work program sponsored by SAP. Take an inside look at the initiative and how it’s changing lives.via SAP News Center http://ift.tt/2hKnzy9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét