Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

The Intelligent Enterprise: SAP Announces SAP Leonardo Machine Learning

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét